Förväntansdokument

Förtroendefulla relationer mellan elev, vårdnadshavare och skola är viktiga för en lyckad skolgång. I skollag och läroplan tydliggörs de förväntningar elev och vårdnadshavare kan ha på skolan. Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång och ska skapa de allra bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Det kräver att skola och hem samarbetar.

Läs hela dokumentet här (PDF, 113 KB)

6 september 2022