Nyheter

  • Förväntansdokument

    Förtroendefulla relationer mellan elev, vårdnadshavare och skola är viktiga för en lyckad skolgång. I skollag och läroplan tydliggörs de förväntningar elev och vårdnadshavare kan ha på skolan. Skola och ...
    6 september 2022
  • Nytt läsår – läsårstider 2022/2023

    Nu startar ett nytt läsår för Uppsalas grundskolor och det innebär nya läsårstider.
    8 augusti 2022
Gå till nyhetsarkivet