Verksamhet

På Årstaskolan finns förskoleklass till årskurs 5. Efter skoltid finns fritids som har egna lokaler.

Vår verksamhet är uppdelad i tre olika arbetslag: Fritids, F-3, och 4-5.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet