Fritidshem

Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande fritidsverksamhet med kompetent personal. Vi arbetar för att eleverna ska få en meningsfull fritid i en trygg miljö.

Fritidshemmet kan erbjuda plats för barn i förskoleklass till årskurs 3. Fritids är uppdelat på tre avdelningar:  Pråmen, Flotten och Skutan.

Vår verksamhet bygger mycket på rörelse, lek och skapande. Verksamheten bedrivs både inomhus och utomhus och eleverna har möjlighet att påverka aktiviteterna genom bland annat fritidsråd och samlingar.

Fritidshemmet öppnar 6.30 och stänger 17.30. Vi använder Skola24 Fritidshem för hantering av vistelsetider samt in- och utcheckning. För att fritidspersonalen och måltidspersonalen ska kunna planera inför loven registrerar vårdnadshavare lovschema i Skola24 Fritidshem. 

Verksamheten utgår från skolans och fritidshemmets gemensamma värdegrund och vi arbetar utifrån LGR 22 del 1 och 2 samt del 4 – fritidshemmet.

 

 

Uppdaterad: