Fritidshem

Flotten

Nathalie Zandieh
Sara Eklund
Yusuf Ali Ahmed
Kassim Mohamed
Puttichart Grandin
Eva-Lena Zetterberg
Amanda Svensson Sundén

Pråmen

Jessica Stöllman
Tina Svensson
Mia Björnström
Johan Eriksson
Robert Schmidt
Felicia Vickman

Skutan

Annika Skoog
Emma Lotéuz
Emma Ericsson
Mohamed Shoukr
Axel Scuka
John Bräck
Uppdaterad: