Personal A-Ö

Amanda Svensson Sundén
Elevassistent
Anna Nordstrand
Lärare 4A
Anna Ringwall
Lärare SVA
Anna Segerström
Skolsköterska
Ann-Charlotte Enlund
Lärare 3A
Annika Skoog
Barnskötare
Axel Scuka
Elevassistent
Carolina Bjelvenmark
Elevassistent
Cecilia Nygren
Speciallärare
Cecilia Sköldemyr Falck
Lärare 3C
Cristina Pettersson
Specialpedagog
Elisabet Vaadre
Förskollärare FA
Emma Ericsson
Lärare fritidshem
Emma Lotéuz
Elevassistent
Eva Larsson
Lärare
Eva Odehag
Koordinator
Eva-Lena Zetterberg
Lärarassistent
Felicia Vickman
Elevassistent
Gertrud Jakobsson
Lärare
Ingela Molin
Lärare 2C
Jennie Håkansson
Lärare textil
Jessica Stöllman
Elevassistent
Johan Eriksson
Elevassistent
Johanna Eriksson
Lärare
John Bräck
Elevassistent
Kajsa Högberg
Lärare 2B
Kassim Mohamed
Lärarassistent
Kjell Pettersson
Lärare idrott
Lena Haglund
Förskollärare FB
Linda Bräck
Lärare
Linda Claesson
Speciallärare
Linda Ekström
Lärare 1B
Linda Sjöblom
Lärare 1A
Lotta Eriksson
Bitr. rektor
Maivor Grönberg
Skolpsykolog
Manja Rombo
Skolkurator
Marcus Wibäck
Lärare 5B
Mathias Gustafsson
Elevassistent
Marie Björebäck
Lärare 4B
Martin Jansson
Rektor
Mehran Mahmoudi
Lärare idrott
Mengs Tewelde
Vaktmästare
Mia Andersson
Förskollärare FC
Mia Björnström
Fritidshemsassistent
Mia Holmberg
Lärare 1C
Mika Sund
Lärare
Minna Olteanu
Lärare musik
Mohamed Shoukr
Lärarassistent
Nathalie Zandieh
Fritidshemsassistent
Puttichart Grandin
Lärarassistent
Robert Schmidt
Lärarassistent
Sara Eklund
Lärarassistent
Sara Mattsson
Lärare 2A
Sofia Klintsten
Lärare 3B
Sofie Karlsson
Lärare 5A
Tina Svensson
Elevassistent
Yusuf Ali Ahmed
Elevassistent
Zoubida Khatouari
Förskollärare
Uppdaterad: